Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΡΧΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Θ) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (279)ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Θ) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (282)ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Ε) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (308)ΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (Θ) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (276)ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (Ε) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (307)ΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (Θ) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (306)ΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ε) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (278)ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Θ) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (277)ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Θ) Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (243)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ