Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (259)ΠΩΛΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (287)ΝΙΚΗ ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (286)ΝΙΚΗ ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (285)ΝΙΚΗ ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (261)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (312)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (311)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (310)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (309)ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (274)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΛΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΗΝΑ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (302)ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ