Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 Β' (257)ΠΩΛΙΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (303)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (260)Μαρία Κοτσινάρη
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (299)ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (290)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Ι (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (301)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (255)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ (Ε) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (289)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (298)ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ
ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ-ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Θ) Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021Β (273)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ